Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor farmaceutyczny Dział Inspektorów Farmaceutycznych

03-707 Warszawa ul. Floriańska 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontroluje podmioty prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi,
 • nadzoruje jakość produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • sporządza protokoły z kontroli, prowadzi dokumentacę kontrolowanych podmiotów,
 • przygotowuje projekty decyzji zawierających zalecenia pokontrolne,
 • opiniuje przydatność lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny i inne,
 • kontroluje reklamy działalności apteki,
 • przygotowuje pisma i odpowiedzi na pisma


Warunki pracy

praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar województwa mazowieckiego,


kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu,


stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym, wyposażone w komputer z oprogramowaniem.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne,
prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
warunek-spełnienie wymagań z art.114 a ustawy Prawo Farmaceutyczne.doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
zgodnie z kierunkiem wykształceniapozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawa farmaceutycznego, przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B –czynne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-31
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
ul. Floriańska 10
03-707 Warszawa
z dopiskiem oferta pracy- Inspektor farmaceutyczny – Warszawa

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
21/03/2023
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi