Opis stanowiska pracy


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk w Wydziale Organizacyjnym, Departament Organizacyjno-Administracyjny

01-231 Warszawa ul. Płocka 11/13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zajmuje się wsparciem w zarządzaniu zgłoszeniami użytkowników środowiska informatycznego, w tym: bezpośrednio wspiera użytkownika IT oraz użytkowników całodobowej infolinii RPP, podejmuje i opisuje zgłoszenia w środowisku wspomagającym proces zarządzania incydentami, obsługuje zgłoszenia, zajmuje się prowadzeniem diagnozy i stosowaniem znanych rozwiązań mających na celu przywrócenie funkcjonowania systemów, administruje obiektami IT w usłudze Active Directory.
 • Wspiera w prowadzeniu prac związanych z wyposażaniem stanowisk pracy w sprzęt informatyczny i jego eksploatacją w tym: konfigurowaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych z nieprawidłowym działaniem sprzętu i oprogramowania, utrzymywaniem w pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń IT.
 • Pomaga w zakresie prac związanych z diagnozowaniem, naprawą, monitorowaniem usług serwisowych oraz sprzętu komputerowego w tym: diagnozowaniem usterek sprzętu informatycznego, prowadzeniem wewnętrznego serwisu sprzętu informatycznego, w tym m.in.: demontaż i montaż podzespołów, wymiana komponentów, opiniowanie zasadności i proponowanie sposobów napraw, ocena i opis uszkodzeń oraz przygotowanie urządzeń do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie ewidencji w przedmiotowym zakresie.
 • Bierze udział w prowadzonych pracach związanych z nabywaniem w trybie zamówienia publicznego sprzętu komputerowego w tym: prowadzeniem analizy rynku w zakresie zaspakajania potrzeb IT, wynikających z realizacji zadań statutowych Urzędu, wsparciem w opracowywaniu opisu przedmiotu zamówienia sprzętu informatycznego.
 • Prowadzi bazę konfiguracji (CMDB) z wykorzystaniem środowiska informatycznego w tym: zajmuje się aktualizacją bazy w oparciu o zgłaszane wnioski o przemieszczenia, analizą bazy w zakresie poprawności i aktualności danych, uzupełnianiem/usuwaniem rekordów bazy o nowe/zlikwidowane obiekty IT, monitowaniem użytkowników w zakresie aktualizacji dokumentacji dotyczącej przemieszczania sprzętu IT niezgodnie z procedurami.


Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury w nocy, niedziele i święta, możliwa praca w porze nocnej)

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Liczy się data nadania aplikacji.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

 • Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@rpp.gov.pl

 • Zachęcamy do zapoznania się z filmem prezentującym nasz urząd: https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznik-praw-pacjenta-film-na-100-lecie-sluzby-cywilnejWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze HelpDesk, pierwszej linii wsparcia informatycznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość zagadnień administracji usług DNS, DHCP, IIS, RDP
 • Doświadczenie w pracy w środowisku domenowym Active Directory
 • Znajomość środowiska Windows Serwer
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-04-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Płocka 11/13
  01-231 Warszawa

  lub mailowo na adres: rekrutacja@rpp.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  11/04/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi