Opis stanowiska pracy


Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw organizacji uroczystości w Wydziale Organizacji Uroczystości w Departamencie Uroczystości

00-926 Warszawa Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i współudział w organizowaniu uroczystości związanych z walką o suwerenność i niepodległość Polski
 • Reprezentowanie Szefa Urzędu na uroczystościach
 • Prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji walk o niepodległość
 • Udział w uroczystościach z udziałem władz państwowych, kombatantów i działaczy opozycji antykomunistycznej, w tym realizacja wszelkich przedsięwzięć wynikających z organizacji uroczystości w celu właściwego ich przebiegu oraz udzielanie wszechstronnej pomocy weteranom i działaczom opozycji antykomunistycznej – uczestnikom obchodów
 • Zbieranie, analizowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej organizowanych przedsięwzięć
 • Współudział w opracowywaniu rocznych planów uroczystości
 • Opracowywanie projektów pism, sprawozdań, notatek dotyczących organizowanych przedsięwzięć
 • Współpraca z innymi komórkami urzędu w zakresie obsługi medialnej uroczystości


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu.


WYJAZDY SŁUŻBOWE (organizacja i udział w uroczystościach uroczystości w terenie)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego). - Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe. - Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy. Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 


Nie przyjmujemy ofert przesłanych wyłącznie mailowo.


Prosimy o przesyłanie ofert pocztą, składanie osobiście w siedzibie Urzędu (Punkt Informacyjny-wejście od ul. Żurawiej 3/5) lub przez epuap.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze organizacji uroczystości/przedsięwzięć

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw:
 • z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • ogólna znajomość zakresu działania Urzędu i pozostałych ustaw realizowanych przez Urząd
 • wiedza historyczna z zakresu historii najnowszej, w szczególnosci okresu II wojny światowej i okresu powojennego
 • łatwość wypowiedzi i pisania tekstów
 • umiejętności organizacyjne
 • zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego i ceremoniału wojskowego
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, Internet)
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość graficznych programów komputerowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-12-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  ul. Wspólna 2/4
  00 - 926 Warszawa
  Z dopiskiem " gł. specjalista DU”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  29/11/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi