Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Specjalnych Stref Ekonomicznych w Departamencie Rozwoju Inwestycji

00-507 Warszawa pl. Trzech Krzyży 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie zmiany, stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia /uchylenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych/ decyzji o wsparciu oraz pozaadministracyjne w zakresie funkcjonowania instrumentu strefowego i polskiej strefy inwestycji
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc.
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie instrumentu strefowego i polskiej strefy inwestycji
 • Przeprowadza kontrole zarządzających obszarami w zakresie prawidłowości wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
 • Prowadzi ewaluację programu pomocy regionalnej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowej inwestycji
 • Prowadzi analizy dotyczące funkcjonowania i zarządzania instrumentem specjalnych stref ekonomicznych oraz instrumentem wsparcia nowych inwestycji


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·     Praca biurowa przy komputerze


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracyInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:

 • https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.

 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.

 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.

 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
 • znajomość ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
 • znajomość zasad udzielania pomocy publicznej, w szczególności pomocy regionalnej
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikuj w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Aplikację możesz wysłać też przez ePUAP lub na adres mailowy: rekrutacja@mrit.gov.pl

  W liście motywacyjnym oraz w tytule wiadomości elektronicznej lub na kopercie wpisz numer naboru: DRI_15

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  27/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi