Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/12/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych, Departament Techniki Lotniczej

02-247 Warszawa ul. Marcina Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołu certyfikacyjnego, prace członków zespołu, w ramach przydzielonych mu procesów certyfikacji wyrobów lotniczych oraz monitorowania zdatności do lotu projektu typu.
 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołu certyfikacyjnego, prace członków zespołu, w ramach przydzielonych mu procesów badania spełnienia przez statki powietrznego (SP) kategorii specjalnej wymagań w zakresie zdatności, w tym stwierdzania zdatności w toku ich projektowania, produkcji, uznania zdatności SP oraz przekwalifikowania SP do kategorii specjalnej.
 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołu certyfikacyjnego, prace członków zespołu, w ramach przydzielonych mu procesów certyfikacji podmiotów, ubiegających się o wydanie certyfikatu organizacji projektujących (DO) oraz produkujących (PO)
 • Prowadzi bieżący nadzór oraz przewodniczy zespołom audytującym podmioty posiadające certyfikat PO lub DO oraz podmioty zatwierdzające (PZ)
 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołów certyfikacyjnych, prace członków zespołu, w tym rozdziela zadania związane z uznaniem zdatności do lotu SP, monitorowaniem stopnia ich wykonania, celem przekwalifikowania do kategorii specjalnej i wydania pozwolenia na wykonywanie lotów.
 • Przygotowuje opinie oraz uzgadnia projekty aktów prawnych, zmian procedur w „Podręczniku procedur LTT”
 • Współpracuje z organami Unii Europejskiej i ICAO oraz innymi nadzorami lotniczymi w sprawach związanych ze zdatnością do lotu


Warunki pracy


 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • praca w terenie

 • praca z klientem zewnętrznym


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. widny, toalety).


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku lotniczym lub mechanicznym, lub elektrycznym lub elektronicznym.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze zdatności do lotu statku powietrznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wiodący
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie zdatności do lotu SP
 • Dobra znajomość KPA
 • Dobra znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia dokumentu potwierdzajacego przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wiodący
  • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
  • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym:
  "Oferta pracy LTT-3/2-60/2021"

  Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/10/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry