Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego w Wydziale Informatyki, Biuro Informatyki i Ochrony


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planuje i nadzoruje wdrażanie działań dotyczących zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym, wykrywa podatności i zarządza zmianami w budowie i działaniu systemów IT oraz określa potrzeby rozwojowe systemów teleinformatycznych w UOKiK.
 • Administruje i przedstawia do akceptacji plany rozwoju specjalistycznych systemów teleinformatycznych oraz urządzeń, narzędzi i oprogramowania specjalistycznego. Aktualizuje sposoby przetwarzania informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, w tym poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych UOKiK.
 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację dotyczą bezpieczeństwa informacji i innych wymagań dla systemów IT zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz potrzebami zgłaszanymi przez komórki organizacyjne UOKiK.
 • Przygotowuje dokumentację niezbędną do wszczęcia procedur przetargowych i zakupów umożliwiających wdrażanie lub zapewnienie funkcjonowania i rozwoju istniejących w UOKiK systemów IT, uczestniczy w komisjach przetargowych i odbiorze prac związanych z projektami dziedziny IT.
 • Współpracuje z dostawcami systemów i usług IT w zakresie ich budowy, rozwoju i modyfikacji, uzgadnia i weryfikuje dokumentację projektową, techniczną i użytkową pod kątem zgodności systemów ze zdefiniowanymi wymaganiami technicznymi, funkcjonalnymi, itp.


Warunki pracy

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach). Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub inżynierskie z zakresu cybernetyki, informatyki lub telekomunikacji lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w projektowaniu lub wdrażaniu systemów teleinformatycznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu umiejętności analizy i specyfikacji wymagań funkcjonalnych dla bezpieczeństwa informacji w systemach i usługach IT, znajomości zagadnień bezpieczeństwa w systemach IT, umiejętności analizy i wdrażania rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego, biegłej umiejętności obsługi komputera i oprogramowania biurowego.
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja, współpraca, umiejętność organizacji pracy zorientowanej na osiąganiu celów.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Język angielski na poziomie C1.
 • Wiedza specjalistyczna: znajomość środowisk bezpieczeństwa DLP, narzędzi UTM, MDM; znajomość techniki zapewniania multiautentykacji; znajomość technologii wirtualizacji VMWare oraz Hyper-V; znajomość podstaw programowania Java lub C# lub Python; znajomość baz danych MySQL, Oracle, PostgreSQL


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia certyfikatu audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie C1.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-12-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BIO-1-GS/3

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/12/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry