Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Programowym Północ w Departamencie Współpracy Terytorialnej

ul. Wspólna 2/4Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wdrażanie, monitorowanie i aktualizowanie programu Litwa-Polska 2014-2020 oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020
 • ocena i wybór projektów w programie Litwa-Polska 2014-2020 oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-20
 • prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej Ministerstwa w zakresie realizacji programu Litwa-Polska 2014-2020 oraz programu Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020
 • sprawozdawczość z realizacji programu Litwa-Polska 2014-2020 oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020
 • przygotowanie programów EWT na lata 2021-2027: Litwa-Polska oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 654,97zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,95
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka
i studiów podyplomowych
• pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia,
• elastyczne formy pracy, w tym ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
• praca przy komputerze
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/praca-w-ministerstwie-MIIR lub uzyskać w zakresie merytorycznym pod nr tel. (22) 273 81 43, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel. (22) 273 88 58.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze funduszy unijnych lub współpracy międzynarodowej w zakresie zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • znajomość metodyki zarządzania projektami
 • wiedza na temat programów EWT
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, umiejętność negocjacji, umiejętność wystąpień publicznych
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:


   Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-05
   Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
   Miejsce składania dokumentów:
   Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online ale dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
   Dokumenty można wówczas przynieść lub wysłać na adres:

   Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
   Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
   ul. Wspólna 2/4
   00-926 Warszawa
   z dopiskiem na aplikacji: 32 DWT

   Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
   https://miir.hrsys.pl/praca/miir/243166097876

   Prezentacja firmy

   Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

   Informacje dodatkowe

   Ostatnia aktualizacja:
   17/05/2020
   Wymiar etatu:
   Pełny etat
   Rodzaj umowy:
   Na czas nieokreślony
   Liczba wakatów:
   1
   Min. doświadczenie:
   1 rok
   Min. wykształcenie:
   Wyższe licencjackie
   Branża / kategoria:
   Praca Administracja Publiczna
   do góry