Opis stanowiska pracy


Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent do spraw ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego w Wydziale Obsługi Klientów

02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje i rozpatruje wnioski o przyznanie prawa do świadczenia emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń wydawanych w imieniu organu emerytalnego w celu realizacji wniosków świadczeniobiorców
 • Ustala prawo i wysokość świadczeń emerytalno-rentowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
 • Wprowadza, przetwarza i aktualizuje dane w komputerowej bazie informatycznej
 • Obsługuje świadczeniobiorców w celu udzielenia informacji oraz przyjęcia wniosku


Warunki pracy

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na parterze przez zespół pomorski w Gdańsku przy ul. Okopowej 15, w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak jest windy. Do budynku i przy wejściu na parter znajdują się schody. Brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuacji lub uratowania w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). Przed wejściem głównym do budynku nie ma parkingu ani miejsc wyznaczonych do parkowania dla osób niepełnosprawnych.


Warunki na stanowisku pracy: • praca biurowa;

 • wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin;

 • użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;

 • oświetlenie naturalne i sztuczne;

 • miejsce pracy znajduje się na wysokim parterze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne oraz prześlą wszystkie wymagane dokumenty.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu emerytalno-rentowego
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego
 • Doświadczenie w zakresie zaopatrzenia emerytalno-rentowego lub w administracji państwowej min. 1 rok


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce O Urzędzie > Pracuj z nami > Dokumenty dla kandydata do pracy: https://www.gov.pl/web/zermswia/dokumenty-dla-kandydata-do-pracy-zer
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-03
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
22/09/2023
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi