Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/12/2021.

Opis stanowiska pracy


Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent do spraw obsługi składnicy akt w Wydziale Ustalania Świadczeń

02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i udostępnia akta na potrzeby pracowników Wydziału Ustalania Świadczeń
 • Porządkuje akta, wsortowuje wykorzystaną korespondencję
 • Prowadzi ewidencję udostępnionych akt


Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Miejsce pracy znajduje się również na parterze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań. Warunki pracy: • Wysiłek fizyczny

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Praca na wysokości do 3 m

 • Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka

 • Oświetlenie naturalne i sztuczne

 • Pole elektromagnetyczne

 • Kurz, pyłInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu SI EMERYT
 • Znajomość przepisów z zakresu instrukcji kancelaryjnej
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSWiA > Dokumenty do pobrania https://www.gov.pl/web/zermswia/dokumenty-dla-kandydata-do-pracy )
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-29
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
17/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry