Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/10/2021.

Opis stanowiska pracy


Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent do spraw obsługi kancelaryjnej w Wydziale Obsługi Klientów

02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odbiera przesyłki pocztowe od operatorów pocztowych, doręczycieli i kurierów; rozpakowywuje oraz rejestruje korespondencję w dziennikach podawczych i w elektronicznych systemach rejestracji dokumentów, a następnie przekazuje ją właściwym pracownikom komórek organizacyjnych Zakładu
 • przyjmuje i rejestruje korespondencję wychodzącą z komórek organizacyjnych Zakładu, a następie przygotowywanie ją do wysyłki poprzez kompletowanie przesyłek według rodzaju, wagi i gabarytu
 • ewidencjonuje korespondencję w pocztowych książkach nadawczych i elektronicznych systemach rejestracji dokumentów
 • identyfikuje świadczeniobiorców poprzez system komputerowy w celu przekazania korespondencji właściwym komórkom organizacyjnym Zakładu


Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na szóstym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.
1. Praca biurowa,
2. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. Oświetlenie naturalne i sztuczne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad pracy w kancelarii
 • Umiejętność obsługi programu Excel


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSWiA > Dokumenty do pobrania https://www.gov.pl/web/zermswia/dokumenty-dla-kandydata-do-pracy )
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/10/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry