Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

25-361 Kielce ul. Karola Szymanowskiego 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wydaje decyzje środowiskowe po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych.
 • Wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu screeningu, określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 • Wydaje postanowienia w sprawie etapowego przebiegu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz potwierdza, że nie zmieniły się warunki określone w decyzji.
 • Prowadzi obsługę kancelaryjno-biurową Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz w razie potrzeby współpracuje z komórką organizacyjną GDOŚ odpowiedzialną za obsługę Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • stes związany z obsługą klientów zewnętrznychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Pamiętaj o podaniu swoich danych kontaktowych (adresu e-mail, nr telefonu).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z ocenami oddziaływania na środowisko

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajomość zagadnień i przepisów związanych z oceną oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
 • Znajomość przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych.
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytory tekstu, Excel) poczty elektronicznej, Internetu, korzystania z zasobów informacji przestrzennej.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole.
 • Umiejętność czytania map i dokumentacji projektowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Odbyte szkolenia z zakresu zagadnień dot. wpływu przedsięwzięć na przyrodę.
 • Znajomość języka roboczego UE w stopniu komunikatywnym.
 • Asertywność.
 • Kreatywność w działaniu.
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ocenami oddziaływania na środowisko.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie znajomości zagadnień dot. wpływu przedsięwzięć na przyrodę.
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka roboczego UE

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  ul. Karola Szymanowskiego 6
  25-361 Kielce

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  02/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi