Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/10/2019.

Starszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Finansowym

Warszawa, mazowieckie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • udział w zarządzaniu bieżącą płynnością Spółki (kontrola stanu środków pieniężnych na rachunkach PKP S.A. oraz przekazywanie pomiędzy rachunkami PKP S.A. odpowiednich środków pozwalających na terminowe regulowanie zobowiązań, obsługa rachunków bankowych w tym zakresie),
 • administracja bankowością elektroniczną i umowami rachunków bankowych PKP S.A., prowadzenie i aktualizacja rejestru uprawnień bankowych, administracja rachunkami bankowymi posiadanymi przez PKP S.A,
 • współpraca z instytucjami rynku finansowego oraz instytucjami państwowymi w zakresie obsługi zobowiązań finansowych, transakcji dotyczących instrumentów finansowych, wypełniania obowiązków informacyjnych na mocy kontraktów finansowych,
 • współpraca z agencjami ratingowymi w zakresie nadania, aktualizacji, weryfikacji ratingu Spółki
 • i papierów dłużnych;
 • obsługa Wydziału w sprawach dotyczących dokumentacji związanej, z procesami
  finansowo - skarbowymi;
 • obsługa Wydziału w sprawach dotyczących obiegu dokumentów finansowo-księgowych
  (wyciągów bankowych, faktur kosztowych i przychodowych)
 • okresowe sporządzanie raportów, analiz i prognoz w zakresie płynności finansowej, zarządzania środkami pieniężnymi, efektywności wymiany walut, kosztów finansowania,
 • przygotowywanie informacji dotyczących przepływów finansowych na potrzeby sprawozdawczości, budżetu, Zarządu i innych organów nadzoru i kontroli.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, bankowość, ekonomia, ekonometria),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • umiejętności interpretacji i analizy danych, wyciągania syntetycznych wniosków i ich prezentacji,
 • samodzielne organizowanie pracy i podejmowanie decyzji w ramach przydzielonych kompetencji,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie i samodzielność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność obsługi systemu SAP stanowi dodatkowy atut.

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem firmy
 • szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
23/05/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry