Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/08/2020.

Starszy Specjalista w Wydziale Obsługi Kosztów w SAP RE

Warszawa, mazowieckie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • szczegółowa weryfikacja kompletności i poprawności opisu merytorycznego faktur kosztowych (zużycie mediów, koszty eksploatacji oraz utrzymania, koszty dla lokali w budynkach mieszkaniowych i Spółek Grupy PKP) dotyczących nieruchomości po procesie weryfikacji
  i akceptacji merytorycznej faktury przez komórkę biznesową, sprawdzenie terminów płatności, dokumentów potwierdzających wykonanie usługi
 • weryfikacja formalno-rachunkowa faktur/rachunków/not kosztowych tj. sprawdzenie czy dowód jest wolny od błędów rachunkowych oraz czy dokument został wystawiony w sposób prawidłowy
  i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym przepisami o podatku od towarów
  i usług (VAT)
 • księgowanie faktur kosztowych (zużycie mediów, koszty eksploatacji oraz utrzymania, koszty dla lokali w budynkach mieszkaniowych i Spółek Grupy PKP) dotyczących nieruchomości w SAP RE oraz SAP FI;
 • rozliczenie konta rozliczenie zakupu.
 • kontrola kompletności ewidencji kosztów SAP RE w oparciu
 • wprowadzone do SAP RE umowy oraz uzgodnienie kosztów przekazywanych pomiędzy jednostkami organizacyjnym w PKP S.A.
 • realizowanie czynności związanych z zamknięciem okresu w obszarze kosztów SAP RE
 • przygotowywanie pism, wyjaśnień, opracowań w zakresie przydzielonych zadań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość Ustawy o rachunkowości wraz z ustawą o podatku VAT i CIT
 • biegła znajomość pakietu MS Office
 • znajomość SAP (jako dodatkowy atut)
 • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji
 • zaangażowanie, samodzielność, komunikatywność
 • dyspozycyjność i odporność na stres

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
30/01/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Finanse
do góry