#

Starszy specjalista ds. umów cywilnoprawnych i budżetowania w Biurze Zarządzania Kadrami​

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Warszawa, mazowieckie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy specjalista ds. umów cywilnoprawnych i budżetowania w Biurze Zarządzania Kadrami​

Miejsce pracy: Warszawa

Numer referencyjny:  SS/BZK_SBK/11/23

Główne zadania:

Obsługa umów cywilnoprawnych, w tym:sporządzanie i ewidencjonowanie umów cywilnoprawnych;

 • sporządzanie list płac dla umów cywilnoprawnych;
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych;
 • przygotowywanie zestawień i raportów z zakresu umów cywilnoprawnych;
 • kontrola kompletności i poprawności dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy umów cywilnoprawnych zgodnie ustawą o zamówieniach publicznych;
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 • archiwizacja dokumentów dotyczących umów cywilnoprawnych.

Koordynacja procesu zaangażowania etatowego pracowników w programy/projekty realizowane w PARP, w tym:

 • weryfikacja zaangażowania etatowego oraz poprawności opisów stanowisk zgodnie ze strukturą organizacyjną Agencji;
 • bieżąca kontrola i monitorowanie finansowania wynagrodzeń z programów unijnych;
 • przygotowywanie zaangażowania etatowego na potrzeby sporządzenia list płac;
 • przygotowywanie dokumentów, zestawień i raportów z zakresu finansowania wynagrodzeń z programów unijnych. 

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 •     wykształcenie wyższe (preferowane ekonomia, prawo, administracja);
 •     minimum roczne doświadczenie zawodowe związanym obsługą umów cywilnoprawnych;
 •     praktyczna znajomość zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania umów cywilno-prawnych
 •     znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych;
 •     dobra znajomość programu Płatnik;
 •     dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excela;
 •     bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość i skrupulatność przy wykonywaniu zadań. 

Termin zgłoszeń: 18 listopada 2023 r.

Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.
Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy,doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych."
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi