Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw postępowań szkodowych w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie na szczeblu Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu postępowań wyjaśniających w sprawach dotyczących szkód w mieniu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu będącego w użytkowaniu w komórkach i jednostkach podległych Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu w celu ustalenia osoby odpowiedzialnej za szkodę.
 • Sporządzanie wezwań do zapłaty do sprawców szkód w mieniu będącym w użytkowaniu KMP we Wrocławiu w celu wyegzekwowania należności na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
 • Planowanie oględzin pojazdów służbowych z firmami ubezpieczeniowymi w celu uzyskania zwrotu kosztów naprawy.
 • Przygotowywanie projektów wniosków, ugód i decyzji dotyczących wydania orzeczeń o przyjęciu wpłaty, umorzenia należności w celu zakończenia postępowań szkodowych.
 • Opracowywanie sprawozdań, analiz oraz planów w zakresie działania w celu pozyskiwania danych statystycznych dla jednostki nadrzędnej.
 • Pełnienie obowiązków nieetatowego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w ramach Wydziału Wspomagającego KMP we Wrocławiu w celu przeprowadzania postępowań powypadkowych.
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur za usługi i zakupy wydatków rzeczowych, ufarmianie dokumentów, niezwłoczne przekazywanie do Wydziału Finansów KWP we Wrocławiu oraz prowadzenie pomocniczej ewidencji tych wydatków w celu terminowego dokonania zapłaty przez Wydział Finansów KWP we Wrocławiu.
 • Udział w komisjach inwentaryzacyjnych oraz komisjach dotyczących wybrakowania i wycofania z dalszego użytkowania sprzętu i materiałów w celu właściwego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.


Warunki pracy

Praca będzie wykonywana na II piętrze budynku, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Podczas realizacji obowiązków służbowych istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami w budynku KWP i KMP przy ul. Podwale 31-33 oraz w budynku KMP przy ul. Sołtysowiciej 21 we Wrocławiu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Mile widziane zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub mailowo. Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Przewidywane uposażenie na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi 2779,56 zł brutto miesięcznie (mnożnik 1,4500) i dodatku za wysługę lat w zależności od stażu pracy od 5% do 20% uposażenia zasadniczego. Zatrudnienie pracownika w ramach zastępstwa przewiduje się do 21.05.2021r.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku pracy z dokumentami kancelaryjno-biurowymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność szybkiego działania
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dobra komunikatywność
 • obsługa komputera w zakresie znajomości pakietów biurowych MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność współpracy zespołowej
 • szybkie działanie i rozwiązywanie problemów


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry