Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Krakowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw RSD i obsługi kancelaryjnej w Komisariacie Policji III w Krakowie

31-137 Kraków ul. Siemiradzkiego 24

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (E-RCDŚ),
 • Ekspediuje pocztę do Prokuratur, Sądów, jednostek Policji i innych podmiotów zewnętrznych oraz przekazuje dokumenty do Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych,
 • Sporządza projekty pism w odezwie na zapytania kierowane do Wydziału Kryminalnego Komisariatu,
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną w zakresie poczty przychodzącej w systemie IntraDok,
 • Uczestniczy w komisji zajmującej się weryfikacją rejestracji w bazie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP),


Warunki pracy

Prowadzenie ewidencji Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych i obsługa kancelaryjna Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji III w Krakowie w celu zapewnienia obiegu dokumentacji. Praca administracyjno-biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.


- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon, skaner.


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu,


- praca w pomieszczeniu usytuowanym na II piętrze w części budynku nieprzystosowanej dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie: 3.669,00 zł. brutto plus dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Prosimy o skorzystanie ze wzoru oświadczeń umieszczonych pod linkiem http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/download/399/31152/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej-1.docx


Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną oraz nr ogłoszenia. 


Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie (prosimy o podanie aktualnych nr telefonów i adresów e-mail).


Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.


Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji lub w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "Poufne" albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów komputerowych w szczególności MS Office i Microsoft Excel,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Krakowie
  ul. Siemiradzkiego 24
  31-137 Kraków
  Dziennik Podawczy, parter pok. nr 11
  od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  23/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi