Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw podziału i ewidencji poczty jawnej otrzymywanej wewnętrznie i od podmiotów zewnętrznych Zespół Prezydialny

Komenda Miejska Policji
ul. Wapienna 45
43-300 Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie przesyłek z jednostek KMP oraz podmiotów zewnętrznych
 • przyjmowanie i wydawanie paszportów dla Śl. Urzędu Wojewódzkiego wKatowicach O/Bielsko-Biała
 • dokonywanie wymiany ładunku z kurierami KWP
 • sporządzanie wykazów przesyłek pocztowych dla Poczty Polskiej
 • przygotowywanie spisów zgromadzonych materiałów do archiwum,


Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w kontakcie z osobami zdającymi i pobierającymi pocztę, przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.: 33 812 1500.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną. Nabór i postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w 3 etapach:
1-wstepna weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
2 test pisemny ze znajomości ustawy o służbie cywilnej, pracy administracyjno-biurowej.
3- rozmowa kwalifikacyjna
Wynagrodzenie brutto na proponowanym stanowisku - 2.600,10 + % wysługi lat.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
praca w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zespół Kadr i Szkolenia
  Komendy Miejskiej Policji
  w Bielsku-Białej
  ul. Wapienna 45
  kontakt telefoniczny : 33 812 1500

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry