Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Krakowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw ewidencji kadrowej w Wydziale Kadr

31-137 Kraków ul. Siemiradzkiego 24

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi ewidencję czasu służby i pracy (w tym ewidencję urlopów) kierowników jednostek i komórek organizacyjnych KMP w Krakowie oraz ich zastępców, a także policjantów i pracowników Policji: Wydziału Kadr, Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, Jednoosobowego Stanowiska ds. Prawnych i Zespołu Prasowo-Informacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie;
 • Wprowadza i aktualizuje dane w systemach informatycznych Policji, w tym w Systemie Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) w celu zapewnienia aktualności i integralności danych kadrowych;
 • Prowadzi i aktualizuje bazę danych przy użyciu programu komputerowego PŁATNIK-ZUS w zakresie wysyłania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych (zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) policjantów i pracowników Policji KMP w Krakowie;
 • Sporządza informacje zbiorcze, analizy oraz dokumenty sprawozdawcze dotyczące absencji policjantów i pracowników Policji KMP w Krakowie;
 • Koordynuje zagadnienia związane z obiegiem elektronicznych zwolnień lekarskich oraz ewidencją czasu pracy policjantów i pracowników Policji KMP w Krakowie;
 • Opracowuje korespondencje do instytucji zewnętrznych, jednostek wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura) oraz jednostek i komórek organizacyjnych Policji, w zakresie informacji dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Policji celem terminowego udzielania odpowiedzi;
 • Realizuje czynności związane z przygotowaniem uroczystości, w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji okolicznościowej i kadrowej;
 • Archiwizuje zgromadzone materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu ich przekazania do składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.


Warunki pracy

Realizacja zadań związanych z działalnością ewidencyjną w zakresie obsługi kadrowej. Praca administracyjno-biurowa.


- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon.


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu,


- praca w pomieszczeniu usytuowanym na II piętrze w części budynku nieprzystosowanej dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie: ok. 3.650,00 zł. brutto plus dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Prosimy o skorzystanie ze wzoru oświadczeń umieszczonych pod linkiem http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/download/399/31152/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej-1.docx


Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną oraz nr ogłoszenia. 


Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie (prosimy o podanie aktualnych nr telefonów i adresów e-mail).


Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.


Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji lub w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów: - ustawy o Policji i przepisów wykonawczych, - ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, - Kodeksu pracy z zakresu czasu pracy i urlopów pracowniczych;
 • Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielność, komunikatywność;
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programu komputerowego PŁATNIK-ZUS


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu obsługi programu komputerowego PŁATNIK-ZUS

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Krakowie
  ul. Siemiradzkiego 24
  31-137 Kraków
  Dziennik Podawczy, parter pok. nr 11
  od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  02/08/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi