Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw Obsługi Systemów Informacji Przestrzennej w zakresie analizy kryminalnej i geograficznej w Wydziale Wywiadu Kryminalnego

80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie, koordynowanie i nadzór nad pracą i zagadnieniami w zakresie wykonywania czynności z wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej GIS wspomagających analizę kryminalną o analizę geograficzną, sporządzanie raportów z przeprowadzonych analiz oraz szkolenie policjantów i pracowników Policji w zakresie obsługi i wykorzystwania Systemów Informacji Przestrzennej,
 • wykonywanie analiz geograficznych z wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej GIS na podstawie materiałów do spraw dostarczonych przez zleceniodawców,
 • koordynowanie i uczestniczenie w opracowywaniu i modyfikacji map cyfrowych i rastrowych na podstawie dostarczanych do analizy materiałów dowodowych w celu wspomagania procesu wykrywczego,
 • koordynowanie realizacji zadań przy wykonaniu opracowań statystycznych oraz mapowych zagrożenia przestępczością kryminalną na terenie woj. pomorskiego,
 • stała obsługa kartograficzna wszystkich wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a także innych jednostek policyjnych garnizonu pomorskiego,
 • stała współpraca ze Sztabem Policji KWP w zakresie wykorzystywania Systemów Informacji Przestrzennej i wykonywania analiz w oparciu o dane z Systemu Wspomagania Dowodzenia oraz Uniwersalnego Modułu Mapowego,
 • wypracowanie nowych procedur wykorzystujących Systemy Informacji Przestrzennych, testowanie aplikacji typu outsourcingowych,
 • wykonywanie sprawdzeń adresów na zlecenie jednostek Policji woj. pomorskiego w aplikacji Systemu Meldunku Informacyjnego


Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - praca w terenie, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie naciskami grup przestępczych, - zagrożenie korupcjąInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Umowa o pracę na czas określony. Proponowane wynagrodzenie: ok. 4 050,00 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!! Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie . Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!! Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (47) 741-51-53 lub (47) 741- 53-27Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • obsługa komputera i aplikacji zintegrowanego środowiska wspomagania analizy kryminalnej w stopniu zaawansowanym,
 • posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem,
 • umiejętność pracy zespołowej, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność analitycznego myślenia i prawidłowego wnioskowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym,
 • znajmość baz policyjnych i pozapolicyjnych KSIP, OSADZONY


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  25/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi