Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/10/2020.

starszy inspektor weterynaryjny

Chojnice, pomorskie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych;
 • nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa;
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności;
 • pobieranie próbek do badań;
 • kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego;
 • kontrola badań zwierząt w rzeźni oraz dobrostan zwierząt w rzeźni;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawowanymi nadzorami;
 • nadzór nad ubojem na użytek własny;
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych;
 • koordynowanie zespołem ds. bezpieczeństwa żywności;


Warunki pracy

Budynek trzykondygnacyjny, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak windy,.
Praca w terenie , wyjazdy służbowe - krajowe i zagraniczne, szkolenia, narady, konferencje.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych.
Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz zostaną przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
inspekcji weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza wetrynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej;
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa administracyjnego;
 • znajomość prawa: weterynaryjnego i żywnościowego krajowego UE, USA i innych państw trzecich;
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność;
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office Exel);
 • prawo jazdy kat.B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii Ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry