Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/12/2021.

Stanowisko ds. wsparcia i rozwoju wdrażania zmian w PUE i platformie SharePoint

Warszawa, mazowieckie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Opis stanowiska pracy

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

 Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie
- minimum 3 lata stażu pracy

Mile widziane:
- wykształcenie wyższe (informatyka)
- studia podyplomowe - systemy informatyczne
- minimum 2 lata pracy związanej z administrowaniem aplikacjami na systemach Unix lub Linux, Postgres lub Informix, MS SQL Server lub SharePoint

 Wymagania dodatkowe
- umiejętność obsługi MS Office na poziomie zaawansowanym
- orientacja na cel
- orientacja na jakość
- komunikacja
- współpraca
- elastyczność
- nastawienie na rozwój
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność rozwiązywania problemów
- innowacyjność

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- monitoruje środowiska SharePoint
- opracowuje, opiniuje i wdraża dokumenty i standardy eksploatacyjne w zakresie zadań związanych z eksploatacją, udostępnieniem i przetwarzaniem danych w ramach SharePoint
- rozlicza usługi wsparcia utrzymania, świadczone przez dostawców zewnętrznych oraz wykonuje inne zadania związane z utrzymaniem i przetwarzaniem danych w ramach PUE
- uczestniczy w testach i wdrożeniach rozwiązań dla SharePoint

Wymagane dokumenty
- CV
- list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu zawierającego okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Dokumenty należy przesyłać poprzez formularz aplikacyjny (’Aplikuj’)

 Termin, do którego należy składać dokumenty 9 listopada 2021 roku

Wymagania

Dodatkowe informacje

- proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line) 
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- przesłanych dokumentów nie zwracamy
- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
- dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki lub datę przesłania na wskazaną skrzynkę mailową)
- oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego
- bogaty pakiet świadczeń socjalnych
- system premiowy

Prezentacja firmy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą... osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
08/11/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Średnie ogólnokształcące
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca IT - Hardware / Information Systems , Praca IT - Programowanie / Analizy
do góry