Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/06/2021.

Stanowisko ds. przeciwdziałania nadużyciom

Warszawa, mazowieckie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Opis stanowiska pracy

Jeśli spełniasz poniższe niezbędne wymagania: 

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodwego z obszaru IT bądź zamówień publicznych
 • minumum 5 lat stażu pracy

Twoim atutem są:

 • wykształcenie wyższe (informatyka, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo wewnętrzne, ubezpieczenia społeczne, rachunkowość, ekonomia, administracja, zamówienia publiczne, kontroling, audyt wewnętrzny, audyt śledczy, zarządzanie ryzykiem)
 • studia podyplomowe (audyt systemów informatycznych, zamówienia publiczne)

 

 Posiadasz dodatkowe umiejętności:

 • umiejętność obsługi programów wchodzących w skład pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook)
 • orientacja na cel
 • orientacja na jakość
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność współpracy
 • elastyczność
 • nastawienie na rozwój
 • umiejętność podejmowanie decyzji
 • umiejętność rozwiązywanie problemów
 • innowacyjność

 

Na stanowisku ds. przeciwdziałania nadużyciom możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

 • obsługę i koordynację wniosków o objęcie osłoną antykorupcyjną przedsięwzięć realizowanych w Zakładzie,
 • inicjowanie działań służących przeciwdziałaniu korupcji i nadużyciom w Zakładzie, z uwzględnieniem obowiązujących w tym obszarze przepisów prawa, porozumień, norm programów lub wytycznych oraz monitorowanie ich wdrażania, w ramach bieżącej działalności - czynności w celu wyjaśnienia incydentów o charakterze korupcyjnym lub nadużyć oraz rekomendowanie Prezesowi Zakładu rozwiązań w tym zakresie a także współdziałanie z Pełnomocnikiem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do spraw zapobiegania nieprawidłowościom i korupcji, innymi właściwymi komórkami i podmiotami zewnętrznymi.

Prześlij następujące dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 

Termin, do którego należy składać dokumenty 18 maja 2021 roku

Wymagania

Co jeszcze trzeba wiedzieć:

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line)
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne     
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane              

U nas zyskasz:

 • stabilne zatrudnienie
 • atrakcyjne wynagrodzenie, system nagród
 • bogaty pakiet benefitów
 • szansę budowania własnych kompetencji i współpracy zespołowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • konieczność wykonywania pracy poza biurem,
 • konieczność odbywania podróży służbowych,
 • praca ma charakter terenowy,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zuspl) w zakładce "Praca w ZUS".

Prezentacja firmy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą... osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa , Praca IT - Bazy danych
do góry