Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/11/2019.

Stanowisko ds. prognozowania i oceny skutków finansowych projektowanych zmian przepisów ubezp.

Warszawa, mazowieckie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Opis stanowiska pracy

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

 Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe

 

Pożądane:

 • wykształcenie wyższe (matematyka, ekonometria, ekonomia)
 • minimum 2 lata pracy związanej z zastosowaniem matematyki oraz stosowaniem obliczeń komputerowych  

 

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programu MS Excel
 • znajomość języka SQL (tworzenie zapytań SQL)
 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
 • terminowość i rzetelność
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
 • działanie procesowe/nastawienie na proces
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • pewność siebie
 • umiejętność przekonywania
 • umiejętność współpracy

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • tworzy narzędzia obliczeniowe wspomagające prace aktuarialne w oparciu o opracowane metody
 • opracowuje publikacje z zakresu prognoz dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz opracowania problemowe w kontekście prowadzonych prac analitycznych oraz informacji gromadzonych w departamencie
 • przygotowuje szacunki skutków finansowych projektowanych zmian przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, w tym szacuje skutki finansowe waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych
 • uczestniczy w przygotowaniu opinii aktów prawnych z dziedziny ubezpieczeń społecznych i pokrewnych

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 731734
 • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

Termin, do którego należy składać dokumenty 06 maja 2019 roku

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Miejsce składania dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Departament Spraw Pracowniczych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

Wymagania


Dodatkowe informacje

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie praktycznej znajomości MS Excel i SQL
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne  
 • złożonych dokumentów nie zwracamy        
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane              
 • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zuspl) w zakładce "Praca w ZUS".

Prezentacja firmy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą... osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
29/05/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry