Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/09/2020.

Stanowisko ds. nadzoru instalacji sanitarnych

Warszawa, mazowieckie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Opis stanowiska pracy

Jeśli spełniasz poniższe niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wykonawstwa i nadzoru inwestorskiego
 • minimum 4 lata stażu pracy

 Twoim atutem są:

 • wykształcenie wyższe (inżynieria sanitarna)
 • minimum 3 lat pracy związanej z doświadczenia zawodowego w zakresie wykonawstwa i nadzoru inwestorskiego

 Posiadasz dodatkowe umiejętności:

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • orientacja na cel i jakość
 • współpraca
 • komunikacja
 • nastawienie na rozwój
 • podejmowanie decyzji
 • rozwiązywanie problemów
 • innowacyjność

Na stanowisku ds. nadzoru instalacji sanitarnych możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

 • weryfikowanie zgodności realizacji zadań inwestycyjnych ze standardami Zakładu, dokumentacją techniczną, przepisami prawa oraz wytycznymi DZN, w szczególności poprzez wizje lokalne
 • udzielanie merytorycznego wsparcia komórkom organizacyjnym realizującym zadania inwestycyjne, w zakresie podejmowania odpowiednich czynności związanych z nadzorem inwestorskim
 • uczestniczenie, w zakresie wymagań techniczno-funkcjonalnych w branży sanitarnej, w wypracowaniu koncepcji działań inwestycyjnych, dokonywanego przez Wydział na podstawie kompleksowej oceny posiadanych zasobów Zakładu, obejmującej analizę stanu technicznego posiadanych zasobów i ich wykorzystania
 • weryfikowanie, sprawdzanie i ocenianie sposobu utrzymywania właściwego stanu technicznego obiektów Zakładu
 • wspomaganie inwestora w fazie przygotowawczej poprzez udział w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, profilowaniu zespołu realizującego zadanie na styku inwestor - wykonawca
 • zapewnienie doradztwa w zakresie kontroli przebiegu budowy
 • potwierdzanie zasadności dokonywania zmian: zakresów prac, technologii i zamiennych rozwiązań projektowych poprzez weryfikację protokołów konieczności i protokołów robót zamiennych lub zaniechanych a także wynikających z nich zmian zakresów, wartości i terminów realizacji robót
 • weryfikacja dokumentacji wykonawczej pod kątem zgodności z koncepcją, ze standardami i z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • sporządzanie raportów z wizyt/nadzorów na terenach inwestycji

Prześlij następujące dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Termin, do którego należy składać dokumenty 17 sierpnia 2020 roku

Wymagania

Co jeszcze trzeba wiedzieć:

 • miejscem świadczenia pracy będzie Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne  
 • złożonych dokumentów nie zwracamy        
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane              
 • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z ludźmi,
 • konieczność odbywania podróży służbowych,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • budynek 3 -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zuspl) w zakładce "Praca w ZUS".

Prezentacja firmy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą... osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/08/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Architektura , Praca Budownictwo / Praca na budowie
do góry