#

Stanowisko do realizacji zadań w ramach inwestycji

FallWork Sp. z o.o.

Warszawa, mazowieckie

FallWork Sp. z o.o.
FallWork Sp z o.o. (wpis do rej. nr 6231), to firma współpracująca z najbardziej wymagającymi Klientami, którzy poszukują pracowników o najlepszych kwalifikacjach i kompetencjach jednocześnie starają się dopasować profil kandydata do kultury organizacyjnej własnej firmy.

Stanowisko do realizacji zadań w ramach inwestycji

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

Stanowisko w sekcji Kontraktowania 

Wykonywanie zadań związanych z procesem kontraktowania, w szczególności: 

1) udział w pracach Komisji Oceny Projektów; 

2) udział w procesie aktualizacji dokumentów programowych; 

3) realizacja zadań wynikająca z procedur dotyczących procesu kontraktowania w zakresie przewidzianym dla PARP/Departamentu; 

4) weryfikacja dokumentów na etapie procesu zawierania umów z wnioskodawcami; 

5) obsługa baz danych i innych narzędzi informatycznych udostępnionych pracownikowi, w tym analiza danych; 

6) przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących złożonych wniosków o dofinansowanie; 

7) przygotowywanie prezentacji na temat projektów wybranych do dofinansowania.


Stanowisko w sekcja Wdrażania

Wykonywanie zadań związanych z procesem wdrażania, w szczególności:

1) udział w procesie przyjmowania i rozliczania wniosków o płatność, monitorowania realizacji projektów i rozwiązywania umów o dofinansowanie;

2) udział w procesie rozpatrywania odwołań beneficjentów od wyniku weryfikacji wniosków o wprowadzenie zmian do umów/wniosków o płatność/rozwiązania umów;

3) przygotowywanie korespondencji z beneficjentami;

4) uczestnictwo w procesie wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie, niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania;

5) udział w przygotowywaniu lub aktualizacji dokumentów i procedur związanych z realizacją zadań departamentu;

6) przygotowywanie danych i informacji do sprawozdań, raportów i analiz;

7) wprowadzanie danych do systemów informatycznych;

8) przygotowywanie danych, dokumentów i informacji do jednostek zewnętrznych.


Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej 

- możliwość posiadania karty multisport

 - możliwość skorzystania z dofinansowania do prywatnej opieki medycznej 

- zdobycie doświadczenia w pracy w administracji publicznej 

- pracę w doskonałej lokalizacji w centrum Warszawy

 -bardzo dobrą atmosferę pracy i współpracy w zespole

Wymagania:

- Wykształcenie: średnie lub w toku studiów 

- Doświadczenie zawodowe: minimum 1,5 roku w pracy biurowej 

- Poziom obsługi programów komputerowych: znajomość narzędzi biurowych MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem programów Word i Excel) 

- Wiedza w zakresie wdrażania/rozliczania programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych 

- Inne: umiejętność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia 

Mile widziane: 

- Wykształcenie: wyższe (licencjat) 

- preferowany profil: ekonomiczny, prawny, administracyjny 

- Doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania programów pomocowych 

- Znajomość zagadnień merytorycznych:

 a) znajomość podstawowych zagadnień w zakresie prawa gospodarczego, finansów publicznych,

 b) znajomość uregulowań prawnych w zakresie finansów i rachunkowości 

 Inne: umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, obsługa klienta

Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi