Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw księgowych zespół finansowo-księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie
ul. Wojska Polskiego 1
28-200 Staszów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wystawianie zawiadomień dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za czynności wykonane przez inspekcje oraz lekarzy
 • Przygotowanie dokumentów księgowych do realizacji
 • Wstępna weryfikacja faktur, dekretacja i przygotowanie dokumentów do księgowania
 • Sprawdzanie faktur pod względem formalno - rachunkowym i przedkładanie ich do akceptacji,
 • Przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji,
 • Ocechowanie wyposażenia znajdującego się na stanie ewidencji księgowej PIW specjalnego
 • Przygotowanie i aktualizowanie wywieszek w pokojach znajdujących się wyposażenia
 • Prowadzenie książki ewidencji ilościowej niskocennych materiałów
 • Pomoc przy zapewnieniu prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
 • Pomoc w czynnościach przygotowawczych dokumentów księgowych do księgowania na bieżąco,
 • Zapoznanie się z wewnętrzną polityką PIW Staszów
 • Przygotowanie dla Głównego Księgowego dokumentów wskazanych przez kierownika Zespołu
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie


Warunki pracy

-reprezentacja urzędu na zewnątrz
-praca biurowo-administracyjna w pozycji siedzącej, przy monitorze
-wyjazdy służbowe

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszym etapie rekrutacji.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów, po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604442954

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
doświadczenie w wykonywaniu zagadnień finansowo-księgowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • - bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków
 • - znajomość ustawy o rachunkowości
 • - znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • - znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • - znajomość obsługi programów finansowo- księgowych
 • - znajomość programu TREZOR


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie
  ul. Wojska Polskiego 1
  28-200 Staszów

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry