Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw administracyjnych, finansowych i kadrowych Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

44-203 Rybnik ul. Brzezińska 8a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzi sprawy kancelaryjne, przyjmuje, rejestruje i wysyła korespondencję w formie tradycyjnej i elektronicznej, udziela informacji interesantom, a w razie potrzeby kieruje ich do właściwej komórki organizacyjnej,
 • - prowadzi sprawy kadrowe, dokumentację pracowniczą, sprawy związane z nawiązywaniem i ustaniem stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pozostalych pracowników Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy lub kodeksu cywilnego,
 • - prowadzi rejestry umów, decyzji administracyjnych, pieczęci, upoważnień, odznak weterynaryjnych,
 • - prowadzi rejestr poleceń wyjazdu służbowego,
 • - sporządza zamówienia, zaopatrzenia na zakup sprzetu gospodarczego, biurowego, odzieży ochronnej i innych,
 • - prowadzi ewidencję środków majątkowych inspektoratu,
 • - sprawdza dowody księgowe pod względem formalno-rachunkowym,
 • - prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 • - obsługuje program komputerowy do fakturowania oraz inne programy obowiązujące w jednostce,
 • - bezpośrednio współpracuje z Powiatowym Lekarzem Weterynarii (wykonuje bieżące polecenia) oraz z pozostałymi pracownikami Inspektoratu,


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, długotrwała pozycja siedząca, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Brak Windy i toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w obszarze kadrowo, administracyjno-biurowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość obsługi komputera (word, excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku
  44-203 Rybnik
  ul. Brzezińska 8a

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  23/09/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi