Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw nawozów i ochrony roślin w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

30-134 Kraków ul. Kołowa 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE
 • Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad pobieraniem prób nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE prowadzonych przez Oddziały WIORiN w Krakowie
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i udostępnianiem produktów nawozowych UE
 • Współudział w nadzorze nad obrotem środkami ochrony roślin
 • Opracowywanie okresowych sprawozdań i informacji dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz dla administracji rządowej i samorządowej w celu przedstawienia działalności WIORiN w Krakowie
 • Nadzorowanie prowadzonych przez Oddziały WIORiN w Krakowie kontroli prawidłowości wykonywania ustawowych zadań z zakresu ochrony roślin i nawozów w celu zapewnienia prawidłowości i rzetelności ich wykonania


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na trzecim piętrze. W budynku jest winda, podjazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Jest miejsce parkingowe dla osób ze specjalnymi potrzebami. Praca biurowa i terenowa,  przeprowadzanie  kontroli   przedsiębiorców i rolników, prowadzenie samochodu służbowego, występuje  kontakt z nawozami i ze środkami ochrony roślin,  praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym (pobieranie prób materiału roślinnego), obsługa urządzeń biurowych ( komputer, kserokopiarka).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne, chemia rolna

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z rolnictwem i nadzorem nad nawozami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość Ustawy o nawozach i nawożeniu
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin
 • znajomość ustawy o ochronie roślin
 • znajomość ustawy o nasiennictwie
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Word i Excel
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • rzetelność i terminowość
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • profesjonalne podejście do klienta
 • radzenie sobie z presją
 • umiejętność współpracy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu czynnego prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  30-134 Kraków
  ul. Kołowa 3

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi