Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/01/2022.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista Wydział Kadr i Szkolenia, Zespół ds. Doboru

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kwiatowa 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje dokumenty od kandydatów do służby i sprawdza prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby.
 • Wprowadza dane osobowe kandydatów do służby do systemu informatycznego CRDK II, a także wszystkich wyników uzyskanych na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kieruje kandydatów na testy wiedzy ogólnej i testy sprawności fizycznej do jednostek szkoleniowych Policji. Kieruje kandydatów na testy psychologiczne, na komisję lekarską oraz do Wydziału OIN. Organizuje i przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
 • Uczestniczy w targach pracy, propaguje zawód policjanta w szkołach średnich, uczelniach wyższych, w mediach. Współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizuje „dni otwarte” w komendach na terenie garnizonu lubuskiego.
 • Przygotowywuje listy kandydatów do zatwierdzenia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji przed planowanym terminem przyjęcia do służby.
 • Przekazuje dokumenty zgromadzone podczas postępowania kwalifikacyjnego do jednostek Policji garnizonu lubuskiego zgodnych z miejscem zatrudnienia.
 • Uczestniczy w poszukiwaniu kandydatów wśród funkcjonariuszy Policji do służby w Europejskim Biurze Policji EUROPOL w Hadze oraz kandydatów na misje pokojowe poprzez rozpowszechnianie informacji na ten temat na terenie garnizonu lubuskiego.
 • Uczestniczy i odpowiada za organizację przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji pełniąc rolę sekretarza komisji.


Warunki pracy

- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,


- praca biurowa jednozmianowa, 8-godzinna w godz. 7.30 – 15.30,


- praca przy monitorze ekranowym,


- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,


- wyjazdy służbowe,


- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze w budynku pięciokondygnacyjnym,


- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,


- stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów itp.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

 • Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

 • Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostepne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów dotyczących doboru do służby w Policji,
 • komunikatywność,
 • terminowość,
 • znajomość obsługi komputera,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • List motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Curriculum Vitae – zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
  • Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Kopie świadectw pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry