Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/05/2021.

Specjalista w Wydziale Technicznym

Warszawa, mazowieckie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie organizowania i utrzymywania w sprawności technicznej budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, urządzeń, sieci i instalacji przynależnych (w tym rozbiórek),
 • organizowanie i wykonywanie remontów i napraw budynków, budowli oraz inżynierii lądowej i wodnej oraz urządzeń technicznych systemem zleconym i gospodarczym, w tym usuwanie awarii,
 • realizacja nakazów PIP, Sanepid, Nadzoru Budowlanego i innych organów administracji państwowej,
 • uzyskiwanie warunków technicznych dostawy wody, ciepła, gazu, energii elektrycznej
  oraz odprowadzania ścieków od właściwych jednostek organizacyjnych,
 • ustalania zakresu rzeczowego mienia przewidzianego do likwidacji oraz uzgodnienie likwidacji zbędnych środków trwałych ze spółkami z Grupy PKP, przygotowywanie wniosków o likwidację środków trwałych oraz wstępnych planów likwidacji zbędnych środków trwałych (rocznych
  lub wieloletnich planów likwidacji) oraz ich korekt, we współpracy z Wydziałem Ewidencji Nieruchomości.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane techniczne),
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office - w tym przede wszystkim programów Word, Excel i Power Point,
 • umiejętności analityczne,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą inwestycji (procesów budowlanych),
 • wzorowa organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami,
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,
 • atrakcyjne warunki pracy i bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych.

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/04/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry