Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/05/2019.

Specjalista w Wydziale Technicznym

Warszawa, mazowieckie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • przygotowanie oraz prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi, roboty budowlane oraz rozbiórki
 • uzyskiwanie warunków technicznych dostawy wody, ciepła, gazu, energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków od właściwych jednostek organizacyjnych
 • dokonywanie czynności wynikających z obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane
 • nadzór merytoryczny nad przebiegiem realizacji zamówienia
 • przyjmowanie zleconych dokumentacji od jednostek projektowych, ich ocena oraz sprawdzenie
 • rozliczanie zawartych umów/zleceń pod względem formalnym
 • kompletowanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac oraz przekazywanie jej do właściwych terytorialnie jednostek administrowania
 • gromadzenie materiałów w zakresie stanu technicznego obiektów pozostających na ewidencji Oddziału
 • zlecanie przeprowadzania okresowej kontroli, stanu technicznego elementów budynków i budowli oraz instalacji gazowych, przewodów kominowych i innych, wynikających z zapisu art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (mile widziana branża sanitarna lub budowlana)
 • znajomość ustawy Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, aktów wykonawczych oraz Kodeksu Cywilnego
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office - w tym przede wszystkim programów Word, Excel i Power Point
 • umiejętności analityczne
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą inwestycji (procesów budowlanych)
 • wzorowa organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność

Oferujemy:

 • umowę na zastępstwo
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w stabilnej firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP
 • atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy
 • szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
16/02/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie
do góry