Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

SPECJALISTA W WYDZIALE TARYF

Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania CV: 31 grudnia 2022 r. 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: prawo, ekonomia i finanse, matematyka lub pokrewne,
 • ma minimum rok doświadczenia zawodowego,
 • zna ustawy: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o rachunkowości, o finansach publicznych oraz Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • posiada umiejętność redagowania tekstów,
 • potrafi dokonywać syntezy i analizy danych,
 • dobrze organizuje pracę własną, jest nastawiony na szukanie rozwiązań.

DODATKOWO DOCENIAMY:

 • umiejętność analizy i interpretacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, a odbiorcami usług,
 • nakładanie administracyjnych kar pieniężnych, sporządzanie pism procesowych i projektów decyzji,
 • udział w przygotowywaniu rozwiązań systemowych w zakresie tworzenia i efektywnego prowadzenia punków informacyjnych dla obiorców usług,
 • sprawozdawczość statystyczną, analizy, zestawienia w zakresie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi