Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/08/2019.

Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

Warszawa, mazowieckie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych
 • ewidencjonowanie, raportowanie oraz porządkowanie danych w systemie SAP RE
 • zakładanie oraz zarządzanie obiektami najmu w SAP RE
 • przypisywanie środków trwałych do działek
 • tworzenie jednostek technicznych oraz innych obiektów RE niezbędnych do prawidłowej ewidencji kosztów i przychodów wynikających z zakupu i odsprzedaży mediów
 • współpraca z właściwymi organami administracji publicznej i sądami w zakresie pozyskiwania niezbędnej dokumentacji
 • prowadzenie procesów likwidacji środków trwałych z rozliczeniem likwidacji włącznie
 • prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości i opłatami rocznymi z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz z innych opłat
 • współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi dokonującymi wyceny nieruchomości
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nakładów na nieruchomościach skomunalizowanych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, zarządzanie nieruchomościami, geodezja
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • praktyczna znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji środków trwałych
 • znajomość ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
 • znajomość ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania nieruchomościami
 • znajomość prawa budowlanego
 • znajomość prawa administracyjnego i KPA
 • biegła znajomość MS Office
 • mile widziana znajomość SAP

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP
 • atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy
 • szeroki wybór świadczeń pozapłacowych

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
17/01/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry