Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/06/2021.

Specjalista w Pionie ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych

Warszawa, mazowieckie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

 • pełnienie obowiązków inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub administratora systemów teleinformatycznych dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • przygotowanie systemu teleinformatycznego oraz nadzór / kontrola nad prawidłową eksploatacją niejawnego systemu teleinformatycznego zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • współudział w tworzeniu i aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego wybranych systemów teleinformatycznych
 • uczestnictwo w procesie szacowania ryzyka oraz wdrażanie procedur bezpiecznej eksploatacji
 • prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i procedur bezpiecznej eksploatacji

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • znajomości problematyki ochrony informacji niejawnych
 • doświadczenia w konfiguracji zabezpieczeń stacji roboczych z systemami operacyjnymi Windows
 • doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem w systemach teleinformatycznych
 • ważnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • prawa jazdy kat. B
 • nieskazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
07/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry