Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/01/2021.

Specjalista w Pionie ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych

Warszawa, mazowieckie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • opracowywanie i aktualizacja planów ochrony informacji niejawnych
 • współudział w opracowywaniu wybranej dokumentacji związanej z ochroną informacji niejawnych
 • prowadzenie ewidencji szkoleń i zaświadczeń kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych
 • realizacja zadań z zakresu prowadzenia dokumentacji i aktualizacji dokumentacji wsparcia państwa gospodarza (HNS) oraz udział w opracowaniu materiałów analitycznych dla Sił Zbrojnych RP oraz Sojuszniczych Sił Wzmocnienia
 • opracowywanie planów zamierzeń i sprawozdań z realizacji zadań na rzecz obronności państwa
 • wykonywanie zadań związanych z systemem kontroli dostępu
 • współudział w opracowaniu dokumentacji pozamilitarnych przygotowań obronnych
 • ewidencja i uzgadnianie nieruchomości w celu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP
 • realizacja innych zadań związanych z pozamilitarnymi przygotowaniami obronnymi

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku bezpieczeństwo narodowe
 • znajomość zagadnień systemu bezpieczeństwa narodowego i systemu obrony państwa
 • znajomość problematyki ochrony informacji niejawnych
 • ważne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej
  poufne lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego
  z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 70 tys. pracowników
 • atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
08/12/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry