Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/12/2020.

Specjalista inżynieryjno-techniczny

Warszawa, mazowieckie

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Opis stanowiska pracy

WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII ogłasza rekrutację na stanowisko:

specjalista inżynieryjno-techniczny

wymiar czasu pracy: pełny etat

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe (kierunek: chemia, technologia chemiczna i pokrewne)
 • Znajomość technik analizy instrumentalnej (w szczególności chromatografii gazowej)
 • Znajomość analizy statystycznej
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Kreatywne podejście do problematycznych zagadnień badawczo-technicznych

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Badania laboratoryjne z wykorzystaniem chromatografii gazowej
 • Badania laboratoryjne na zgodność z odpowiednimi normami dotyczącymi sprzętu ochrony dróg oddechowych
 • Przeprowadzanie walidacji metod badawczych
 • Sporządzanie raportów z badań
 • Wykonywanie testów i analiz na potrzeby projektów badawczo-rozwojowych

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV
 • kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu w przypadku zatrudnienia)
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i uprawnieniach związanych z w/w stanowiskiem

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną za pomocą przycisku "aplikuj" lub pocztą tradycyjną na adres:

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, 00-910 Warszawa, ul. gen. A. Chruściela „Montera”105 z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalista inżynieryjno-techniczny”

Termin przyjmowania dokumentów: 2.10.2020 r. (liczy się data wpływu dokumentów).

Instytut zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

Prezentacja firmy

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest instytutem badawczym działającym od 1954 r.,... nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia, ochrony środowiska naturalnego i kontroli procesu rozbrojenia chemicznego. Wykonuje również testowanie sprzętu ochrony przed skażeniami.  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/09/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Analityka , Praca Badania / Rozwój , Praca Laboratorium / Farmacja / Biotechnologia , Praca Inżynieria
do góry