Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

sekretarz kierownika jednostki Zespół do spraw administracyjnych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku
ul. Szkolna 1
77-200 Miastko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z przepisami i zarządzeniami kierownika jednostki
 • Tworzenie i opracowywanie projektów pism i dokumentów zleconych przez kierownika i wspólpracowników
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami w tym zakresie, dokumentów związanych z działalnością socjalną, BHP i ppoż. oraz związanych z umowami z lekarzami wyznaczonymi
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowników
 • Przyjmowanie, wydawanie i rejestracja druków ścisłego zarachowania
 • Przygotowywanie i wysyłka bieżącej korespondencji oraz ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej i znaczków wraz z zamówieniami
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem delegacji i dochodów jednostki
 • Umawianie terminów i prowadzenie kalendarza spotkań kierownika


Warunki pracy

- Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Inspektoratu
- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady) poza teren powiatu,
- Narzędzia i materiały: komputery, drukarki , kserokopiarki, centrale telefoniczne i inne urządzenia biurowe
- Pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów
- Praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
-Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać:
- tel. 661 604 257, 59 857 2805, 59 857 2006,
- e-mail: piwbyto@gdansk.wiw.gov.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość przepisów obiegu dokumentów i archwizacji
 • znajomość przepisów personalnych oraz rozliczeniowo-finansowych w zakresie zatrudniania pracowników
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji weterynaryjnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Ewentualne kopie świadectw pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku
  77-200 Miastko
  ul. Szkolna 1

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry