Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent w zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

ul. Iłżecka 2
27-300 Lipsko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjna, administracyjna Inspektoratu (przyjmowanie, wysyłanie, rejestrowanie korespodnencji, obsługa poczty elektronicznej oraz E-PUAP)
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych
 • przyjmowanie interesantow, udzielanie informacji, kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu
 • redagowanie pism i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu
 • organizowanie wyjazdów służbowych kierownika i pracowników, prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych
 • prowadzenie i rozliczanie kart drogowych
 • prowadzenie listy obecności pracowników
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania


Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 w siedzibie urzędu.
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera do 4 godz. oraz urządzeń biurowych
- stanowisko pracy w pokoju biurowym na I piętrze
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
dodatkowe informacje pod numerem telefonu 48 3782544

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań w Inspekcji Weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • ogólna wiedza nt. funkcjonowania administracji publicznej i służby cywilnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-12
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku
  ul. Iłżecka 2

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/03/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry