Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw ds. administracyjno-finansowych w Zespole ds. administracyjno-finansowych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
ul. Nad Kanią 136
63-800 Gostyń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Obsługa poczty elektronicznej oraz e-puap.
 • Obsługa interesantów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 • Bieżąca organizacja pracy sekretariatu wraz z prowadzeniem terminarza spraw, przygotowaniem i obsługą spotkań oraz narad zewnętrznych i wewnętrznych, redagowanie pism.
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 • Prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych oraz prowadzenie miesięcznego rozliczenia zużycia paliwa.
 • Zaopatrywanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w potrzebne materiały biurowe oraz prowadzenie ewidencji ww. materiałów.
 • Opisywanie faktur dotyczących zakupu materiałów biurowych i usług.
 • Prowadzenie rejestru padłych sztuk zwierząt na podstawie zgłoszeń i przekazywanie ich do zakładu utylizacyjnego.
 • Uzgadnianie protokołów prób BSE z wynikami i sporządzanie sprawozdań z BSE sztuk padłych.
 • Przyjmowanie, sprawdzanie pod względem poprawności i rachunkowości dokumentów rozliczeniowych składanych przez Urzędowych Lekarzy Weterynarii w zakresie chorób zakaźnych. Sporządzanie na ich podstawie zestawień do naliczenia wynagrodzeń.
 • Prowadzenie zakładowej składnicy akt/archiwum zakładowego.
 • Obsługa zamówień publicznych.


Warunki pracy

Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 - 15.00 w siedzibie urzędu.
Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godz. dziennie) i innych urządzeń biurowych.
Brak windy i podjazdów.
Brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Praca w godzinach nadliczbowych i/lub dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu.
Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe.
 • Dobra znajomość obsługi komputera (Internet, poczta elektroniczna).
 • Dobra znajomość programów z pakietu MS Office (Word, Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność.
 • Rzetelność.
 • Odpowiedzialność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
  ul. Nad Kanią 136
  63-800 Gostyń

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry