Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw obsługi kancelarii tajnej Pion Ochrony Informacji Niejawnych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • przyjmuje, rejestruje, przechowuje oraz przekazuje dokumenty niejawne oraz jawne otrzymywane oraz wysyłane
 • • prowadzi bieżącą kontrolę sposobu wykonywania dokumentów niejawnych przez wykonawców
 • • prowadzi kancelarię elektroniczną
 • • przygotowuje dokumenty do archiwizacji
 • • rozlicza miejscowe i zamiejscowe przesyłki niejawne i jawne
 • • współuczestniczy w rozliczaniu wykonawców z powierzonych im dokumentów niejawnych i prowadzeniu bieżących kontroli sposobu ich wytwarzania przez wykonawców technicznych
 • • pracuje z wykorzystaniem systemów i sieci teleinformatycznych


Warunki pracy


 • praca biurowa

 • praca w pomieszczeniu na II piętrze

 • narzędzia i materiały pracy: w szczególności komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • brak oznaczeń dla niewidomych

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemymInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z obsługą kancelarii w urzędach administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • • znajomość przepisów i zasad pracy kancelaryjnej w tym przeszkolenie specjalistyczne dla personelu kancelarii tajnej
 • • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych w szczególności regulujących funkcjonowanie kancelarii tajnych w resorcie Obrony Narodowej
 • • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "TAJNE" wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • • umiejętność pracy na komputerze - dobra znajomość pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • • ukończone kursy i szkolenia z obszaru ochrony informacji niejawnych
 • • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ŚCIŚLE TAJNE" wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub wyrażenie zgody na poddanie się poszerzonemu postepowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ŚCIŚLE TAJNE".


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia z obszaru ochrony informacji niejawnych
 • • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70/3
  15-601 Białystok

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry