Opis stanowiska pracy


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawny do spraw nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru / Oddział Nadzoru i Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego

45-082 Opole ul. Piastowska 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bada legalność uchwał rad gmin, powiatów, województwa samorządowego, związków gmin, powiatów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Izby Rolniczej.
 • Wydaje środki nadzorcze (rozstrzygnięcia nadzorcze, wskazania nadzorcze, zarządzenia zastępcze, skargi do sądów administracyjnych) w stosunku do uchwał niezgodnych z prawem.
 • Reprezentuje na zasadzie zastępstwa procesowego wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu zaskarżenia uchwał.
 • Występuje w ramach nadzoru ogólnego do nadzorowanych jednostek z wnioskiem o przekazanie niezbędnych informacji lub dokumentów.
 • Uzgadnia projekty statutów związków międzygminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych.
 • Podejmuje działania w celu podnoszenia samodzielnie kwalifikacji poprzez monitoring orzecznictwa sądowego, nowelizacji przepisów prawa i literatury fachowej.


Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze stosowania prawa.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Biegła znajomość prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej
 • Znajomość przepisów prawa: Kpa i ustaw samorządowych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej
 • Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Samodzielność w sporządzaniu pism w tym pism procesowych
 • Wnikliwość, spostrzegawczość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie z zakresu reprezentacji w sprawach sądowo-administracyjnych
 • Przeszkolenie z LEX


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia "

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  23/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi