Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz do spraw obsługi stacji pomiarowo-kontrolnych monitoringu powietrza oraz pobierania próbek i pomiarów terenowych, w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Gdańsku, Pracownia Terenowa

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje pomiary czystości powietrza atmosferycznego z wykorzystaniem urządzeń pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych w terenie zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.
 • Pobiera próbki środowiskowe oraz wykonuje pomiary terenowe dla wód i ścieków.
 • Prowadzi samochód służbowy.
 • Obsługuje urządzenia laboratoryjne powiązane z wykonywanymi pomiarami, sprawuje opiekę techniczną nad powierzonym sprzętem.
 • Wprowadza dane, wykonuje obliczenia oraz archiwizuje wyniki pomiarów z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego urządzeń i baz danych.
 • Przestrzega wywtycznych systemu zarządzania w procesach, w których jest zaangażowany.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,


- wysiłek fizyczny,


- praca w terenie,


- wyjazdy służbowe,


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


- praca na wysokości 3-4 m,


- nietypowe godziny pracy oraz dyżury.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - stanowisko pracy znajduje się na niskim parterze budynku, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody,


- stanowisko pracy pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.


 


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-17-36Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie dotyczącym laboratorium.
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych ze zdalnym przesyłaniem danych pomiarowych i nadzorem na odległość.
 • Umiejętności techniczne niezbędne do obsługi urządzeń pomiarowo-kontrolnych.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
  02-362 Warszawa
  z dopiskiem: „143/CLB/GD/2022”
  lub na adres mailowy: rekrutacje@gios.gov.pl
  z dopiskiem: „143/CLB/GD/2022”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  05/08/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi