Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/06/2021.

Opis stanowiska pracy

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (prawo)
 • posiadanie uprawnień radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych)
 • minimum 2 lata pracy związanej z obsługą prawną
 • doświadczenie procesowe

Mile widziane:

 • minimum 6 lat pracy związanej z obsługą prawną

Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie w pracy w dużym zespole
 • wysoka umiejętność organizacji pracy, dokładność
 • znajomość obsługi programów MS Word oraz MS Excel
 • negocjowanie i wywieranie wpływu
 • podejmowanie decyzji
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • rozwiązywanie problemów
 • orientacja na cel
 • orientacja na jakość
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność współpracy
 • elastyczność
 • nastawienie na rozwój

Zakres zadań na stanowisku Radcy prawnego:

 • Bada pod względem prawnym wyjaśnienia udzielane jednostkom organizacyjnym Zakładu przez komórki organizacyjne Centrali i terenowe jednostki organizacyjne (TJO).
 • Stwierdza poprawność lub uchybienia w zakresie stosowania prawa przez komórki organizacyjne Centrali i TJO.
 • Analizuje przedstawione przez komórki organizacyjne Centrali i TJO zagadnienia w zakresie stosowania prawa.
 • Sporządza opinie prawne.
 • Reprezentuje Prezesa Zakładu i Zakład przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed organami administracji publicznej.
 • Interpretuje akty prawa powszechnie obowiązującego.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia radcy prawnego

Termin, do którego należy składać dokumenty 28 kwietnia 2021 roku

Wymagania

Dodatkowe informacje:

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i podpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • system premiowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
- sprzęt komputerowy,
- sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Prezentacja firmy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą... osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
04/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Prawo / Prokuratura
do góry