Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej

62-100 Wągrowiec ul. Berdychowska 54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odpowiada za obsługę prawną Inspektoratu;
 • sporządza i wydaje opinie prawne w sprawach prowadzonych przez Inspektorat;
 • opiniuje pod względem formalno - prawnym dokumenty;
 • opracowuje projekty wewnętrzne aktów prawnych, projektów umów, decyzji, postanowień oraz innych dokumentów;
 • opracowuje zawiadomienia do organów ścigania;
 • zapewnia obsługę prawną w zakresie weterynaryjnego prawa polskiego i Unii Europejskiej;
 • zapewnia obsługę prawną w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego i prawa pracy


Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu przy komputerze, jak i poza (telepraca);


- Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu, brak windy;


- Wyjazdy służbowe


 


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymywane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w świadczeniu pomocy prawnej udzielonej jednostkom administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu
  • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-12
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  INSPEKCJA WETERYNARYJNA
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Berdychowska 54
  62-100 Wągrowiec
  godz. 7:00 - 15:00
  piwwagrowiec@wiw.poznan.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/12/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi