Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/12/2021.

Projektant aplikacji raportowania

Warszawa, mazowieckie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Opis stanowiska pracy

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

 Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania i programowania systemów informatycznych
 • 2 lata stażu pracy

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe (informatyka , matematyka)
 • minimum 4 lata pracy związanej z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analizy założeń do zlecanych prac raportowych oraz weryfikacji wyników

 • umiejętność samodzielnej wizualizacji danych przy wykorzystaniu narzędzi MS Office oraz języków programowania na platformie Windows
 • znajomość przynajmniej jednego z języków programowania: VBA, SQL, C#, JCL, REXX
 • orientacja na cel
 • orientacja na jakość
 • komunikacja
 • współpraca
 • elastyczność
 • nastawienie na rozwój
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • innowacyjność
 • umiejętność podejmowania decyzji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • samodzielnie projektuje i tworzy oprogramowanie generujące raporty lub ekstrakty danych do zasileń informacyjnych innych systemów, w zakresie realizacji zapotrzebowania na informację niedostępną z poziomu standardowych aplikacji KSI ZUS, w oparciu o bazy danych rezydujące na Komputerze Centralnym typu Mainframe
 • analizuje założenia oraz weryfikuje wyniki raportów o wyższym stopniu złożoności poprzez konsultacje merytoryczne ze zleceniodawcami oraz ze specjalistami IT, w celu uzyskania najlepszego możliwego rozpoznania potrzeb informacyjnych zleceniodawcy i dostarczenia produktów informatycznych zaspokających te potrzeby
 • samodzielnie realizuje specjalistyczne procesy wizualizacji danych do postaci raportów wynikowych przy wykorzystaniu narzędzi MS Office oraz języków programowania, zgodnie z potrzebami zleceniodawców

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Termin, do którego należy składać dokumenty 15 listopada 2021 roku

Dokumenty należy przesyłać poprzez formularz aplikacyjny (’Aplikuj’)

 

Wymagania

Dodatkowe informacje

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line) oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydata przy wykorzystaniu narzędzi MS Office i wybranych języków programowania (m.in. Excel, VBA, SQL)
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • przesłanych dokumentów nie zwracamy
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę przesłania na wskazaną skrzynkę mailową)
 • oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego
- bogaty pakiet świadczeń socjalnych
- system premiowy

Prezentacja firmy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą... osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
14/11/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Analityka , Praca IT - Programowanie / Analizy
do góry