Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/04/2019.

Projektant Aplikacji Raportowania

Warszawa, mazowieckie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Opis stanowiska pracy

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

 Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe

Pożądane:

 • wykształcenie wyższe (informatyka , matematyka)
 • minimum 2 lata stażu pracy
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania i programowania systemów informatycznych

 

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analizy założeń do zlecanych prac raportowych oraz weryfikacji wyników
 • umiejętność samodzielnej wizualizacji danych przy wykorzystaniu narzędzi MS Office oraz języków programowania
 • znajomość przynajmniej jednego z języków programowania VBA, SQL, C#, JCL, REXX
 • nastawienie na wyniki / konsekwencję w działaniu
 • terminowość, rzetelność
 • samodzielność / odpowiedzialność
 • poprawne przekazywanie informacji ustnych
 • działanie procesowe / nastawienie na proces
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • innowacyjność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • samodzielnie projektuje i tworzy oprogramowanie generujące raporty lub ekstrakty danych do zasileń informacyjnych innych systemów, w zakresie realizacji zapotrzebowania na informację niedostępną z poziomu standardowych aplikacji KSI ZUS, w oparciu o bazy danych rezydujące na Komputerze Centralnym typu Mainframe
 • analizuje założenia oraz weryfikuje wyniki raportów o wyższym stopniu złożoności poprzez konsultacje merytoryczne ze zleceniodawcami oraz ze specjalistami IT, w celu uzyskania najlepszego możliwego rozpoznania potrzeb informacyjnych zleceniodawcy i dostarczenia produktów informatycznych zaspokających te potrzeby
 • samodzielnie realizuje specjalistyczne procesy wizualizacji danych do postaci raportów wynikowych przy wykorzystaniu narzędzi MS Office oraz języków programowania, zgodnie z potrzebami zleceniodawców

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 732363
 • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

Termin, do którego należy składać dokumenty 04 lutego 2019 roku

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Miejsce składania dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Departament Spraw Pracowniczych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

Wymagania

Dodatkowe informacje

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydata przy wykorzystaniu narzędzi MS Office i wybranych języków programowania (m.in. VBA, SQL)
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne  
 • złożonych dokumentów nie zwracamy        
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane              
 • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • konieczność wykonywania pracy poza biurem,
 • konieczność odbywania podróży służbowych,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
 •  miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zuspl) w zakładce "Praca w ZUS".

Prezentacja firmy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą... osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
03/02/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca IT - Programowanie / Analizy
do góry