Nauczyciel wychowania przedszkolnego - Warszawa , mazowieckie
od Mazowiecki Bank Ofert Dla Nauczycieli

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Miejsce pracy: Warszawa

Dane adresowe:

Typ: Punkt przedszkolny
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole Publiczne Krecik
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Ostródzka
Nr domu: 190 b
Kod pocztowy: 03-289
Telefon: 515905190
Email: przedszkolekrecik@gmail.com

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: wychowanie przedszkolne
Liczba godzin w tygodniu: 40
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2018-08-27
Termin składania dokumentów: 2018-09-30
Opis oferty pracy:

Przedszkole Publiczne na Białołęce (Brzeziny) poszukuje kandydatów na stanowisko: nauczyciel przedszkolny

1. Przedmiot naboru:
Stanowisko: nauczyciel przedszkolny
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole, Dzielnica Białołęka m.st.Warszawa
Okres zatrudnienia: od września 2018 r. 
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo (cały etat) - nie zatrudniamy na kartę nauczyciela

2. Wymagania podstawowe:
- Szukamy osób posiadającej kwalifikacje: nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
- Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

3. Wymagania dodatkowe:
- Wysoka kultura osobista
- Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.
- Umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi.

 

4. Zapewniamy:

 

- pracę w miłej atmosferze, w młodym zespole

 

- możliwość robienia awansu zawodowego

 

- szkolenia

 

- system premiowy

 


5. Wymagane dokumenty:
- CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinno być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000))

 

CV prosimy przesyłać na adres: przedszkolekrecik@gmail.com

- Zastrzegamy że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami
Prosimy o poważne potraktowanie oferty i wysłanie CV tylko jeśli są Państwo naprawdę zainteresowani pracą

 

źródło: http://mbopn.kuratorium.waw.pl