Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2019.

Nauczyciel, Szkoła podstawowa, wychowawca świetlicy

Warszawa, mazowieckie

Szkoła Podstawowa nr 5 im.Marii Konopnickiej

Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 5 im.Marii Konopnickiej
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Niecala
Nr domu: 14
Kod pocztowy: 00-098
Telefon: 228274006
Email: sp75@edu.um.warszawa.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Liczba godzin w tygodniu: 26
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2019-01-10
Termin składania dokumentów: 2019-02-28
Opis oferty pracy:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie zatrudni od 11.02.2019r. na pełen etat wychowawcę świetlicy (wakat),  posiadającego stosowne kwalifikacje.  

CV ze zdjęciem proszę przesłać na adres e-mail: sp75@edu.um.warszawa.pl 

Ponadto informujemy, że kandydat przesyłający CV winien umieścić następującą klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej z siedzibą przy ul. Niecałej 14 w Warszawie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę oraz przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zapoznałem się z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i będą usuwane z baz administratora. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone jest na stronie Szkoły

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej z siedzibą przy ul. Niecałej 14 w Warszawie (kod pocztowy: 00-098), tel.: 22 827-40-06, adres e-mail: sp75@edu.um.warszawa.pl, zwana dalej Szkołą.

2. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie będą  przekazywane innym odbiorcom oprócz sprawdzenia, czy Pani/Pana dane nie są umieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym MS oraz Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych MEN.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych (informacji o przetwarzanych przez Szkołę danych oraz o kopię danych), sprostowanie danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania i przenoszenie danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych przez Szkołę.

6. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w związku z tym przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

 

Prezentacja firmy

Oferty pracy dla nauczycieli publikowane przez szkoły i placówki województwa... mazowieckiego w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli. Za treść i aktualność tych ogłoszeń odpowiadają szkoły i placówki.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/02/2019
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia
do góry