Nauczyciel, Szkoła podstawowa, szkoła podstawowa - Warszawa , mazowieckie
od Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czwsława Niemena

Nauczyciel, Szkoła podstawowa, szkoła podstawowa

Miejsce pracy: Warszawa

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czwsława Niemena
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Zwycięzców
Nr domu: 44
Kod pocztowy: 03-938
Telefon: 22 617 63 28
Email: sp168@edu.um.warszawa.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: matematyka
Liczba godzin w tygodniu: 21
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2019-05-29
Termin składania dokumentów: 2019-06-23
Opis oferty pracy:

nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena z oddziałami dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Zwycięzcow 44 (Saska Kępa), oferty prosimy składać na adres: sp168@edu.um.warszawa.pl

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko .................... przez Szkołę Podstawową nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie ul. Zwycięzców 44, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Szkołę Podstawową Szkołę Podstawową nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie ul. Zwycięzców 44 i będą usuwane z bazy administratora tj. Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie ul. Zwycięzców 44

 

źródło: http://mbopn.kuratorium.waw.pl