Nauczyciel, Szkoła podstawowa, poszukujemy pedagoga specjalnego- socjoterapeutę - 22 - pełny etat - Warszawa , mazowieckie
od Szkoła Podstawowa nr 163 w Warszawie im. Batalionu "Zośka"

Nauczyciel, Szkoła podstawowa, poszukujemy pedagoga specjalnego- socjoterapeutę - 22 - pełny etat

Miejsce pracy: Warszawa

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 163 w Warszawie im. Batalionu "Zośka"
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Osiecka
Nr domu: 28/32
Kod pocztowy: 04-173
Telefon: 22 277 14 42
Email: sekretariat@sp163.edu.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: pedagogiki pozostałe
Liczba godzin w tygodniu: 22
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2019-06-04
Termin składania dokumentów: 2019-08-25
Opis oferty pracy:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu "Zośka" zatrudni pedagoga specjalnego - socjoterapeutę. 

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Prosimy o zamieszczenie w cv klauzuli o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko pedagog specjalny - socjoterapeuta prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 163 im. Batalionu "Zośka" w Warszawie.


a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka" ul. Osiecka 28/32, 04-173 Warszawa


2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu "Zośka", na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,


3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.


4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.


5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą zniszone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że:

a. wyrażą zgodę na wykorzystanie moich danych w ramach przyszłych rekrutacji

lub

b. oczekuję niezwłocznego zniszczenia moich danych po zakończeniu procesu rekrutacji

* Proszę zaznaczyć a lub b 

źródło: http://mbopn.kuratorium.waw.pl